Privacy & Cookies

Als je onze website bezoekt krijg je van ons een paar banana cookies. Dankzij die cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Ze helpen ons begrijpen hoe je onze site gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken.

Als je onze website to the max wilt ervaren, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. We gaan uiteraard
netjes om met de gegevens die we van je verzamelen. Dan volgt nu ons privacy statement.

Definities

a. Privacy statement: dit privacy statement;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Rebellion Monkey, hello@rebellionmonkey.nl
d. Website: rebellionmonkey.nl, deze dus.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Rebellion Monkey krijgt en verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Postcode

Plaatsnaam

Mobiele telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

Gegevens over je activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rebellion Monkey verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

Het afhandelen van betalingen en/of het uitvoeren van de overeenkomst

Om goederen en/of diensten bij te leveren

Verzenden van onze nieuwsbrief of beschikbaar stellen whitepaper

Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Rebellion Monkey verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Maar niet voor automatische besluitvorming (zoals profiling).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden de gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden jouw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies, zoals je eerder las. Een cookie is een bestand dat onze website(server) plaatst op je computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee je deze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geef je via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht je er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kan dit invloed hebben op de werking van de website. Je kunt dan het volgende de cookies verwijderen uit je browser of instellen dat je browser cookies niet automatisch accepteert. 

Welke cookies gebruikt deze website?

Functionele cookies

Die gebruiken wij om de website goed te laten werken en onderdelen van onze website handiger te maken, zodat je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken.

Analyserende cookies

Google Analytics

Wordt gebruikt om onderscheid te maken in gebruikers van onze site. Het betreft anonieme gegevens. Wij kunnen de informatie dus niet herleiden naar een persoon. U kunt het privacy statement van Google hier (https:// www.google.com/policies/privacy/) bekijken.

Double Click

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Hoe kun je bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van jouw persoonsgegevens/intrekken van je toestemming of als je gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als je een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Je kunt contact met ons opnemen via hello@rebellionmonkey.nl. Wij zullen je verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rebellion Monkey neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@rebellionmonkey.nl

Links naar andere websites en bronnen

Op onze website kun je linkjes naar websites/bronnen van derden vinden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende partij.