Disclaimer

DISCLAIMER

Rebellion Monkey betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Rebellion Monkey aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Rebellion Monkey of haar licentiegevers. Rebellion Monkey behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Rebellion Monkey en haar licentiegevers.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Rebellion Monkey doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Rebellion Monkey is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van jouw gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor toegang tot deze website
Rebellion Monkey kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Rebellion Monkey heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Rebellion Monkey is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van jouw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites
Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor jouw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Rebellion Monkey is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij jou veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.

Jungle news live and direct

Alleen de sterkste merken blijven overeind. Daarom brengen wij jou graag in beweging. Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

We-share-bananas
Cookies & Bananas

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat, nemen we aan dat je dit begrijpt.